Alkoholdet


Dette er Alkoholdet

verdens bedste Klub i Klubben - mindst.


Alkoholdet er en klub i klubben i Aalborg Golf Klub.

Klubben blev stiftet d. 13. august 1977 og er således blevet 40 år.

Klubben er i modsætning til andre klubber i klubben i alle klubber åben for alle  - forudsat

1) du er hankøn

2) du er til at holde ud

3) du spiller efter reglerne


Klubbens formål er i følge de oprindelige vedtægter at afholde ugentlige matcher på Aalborg Golfklubs anlæg og at udbrede kendskabet til det ædle spil samt virke for en posistiv indstilling således, at spillernes blodsukkerindhold samt blodtryk holdes i et naturligt leje.


Alt afgøres suværent efter BAV (Bestyrelsen Alene Vide).


Alkoholdet vælger for et år ad gangen på den årlige generalforsamling d. 1. lørdag i december en bestyrelse på tre mand.  Samtidigt anbefales, hvem der skal vælges til bestyrelsen det næstfølgende år.

 

Bestyrelsen varetager den praktiske afvikling af matcher.


Bestyrelsen sørger endvidere for den årlige forårstur samt julefrokosten, der altid holdes den 1. lørdag i december.


Tidligere arrangeredes ved banelukninger udespil, men som udgangspassene fra plejehjemmene bliver færre og færre, overlades det til BAV, om der skal afvikles udespil ved banelukninger.


Følgende regler gælder i øvrigt - mindst:


1. BAV.


2. Der spilles et eller andet sted mellem 0741 til alle er ude. Officielt fra kl. 8, men da halvedelen som regel smuttet. Fra julefrokosten og til lyse tider er den officielle startid kl 9.


3. Der spilles fra max. ATS 36.


4. Matchfee er 30 kr.


5. Skrive dit scorekort ud og aflever det samt matchfee til bestyrelsen inden noget som helst andet.


6. Der spilles i 3 eller 4 bolde, som antallet nu falder. Holdene fordeles efter lodtrækning.


7. Ringeste score på hul 1 fører alle kort. Hvis to er lige ringe på hul 1, bliver de ved, til det er afgjort.


8. Underskrift af scorekort efter endt spil medfører diskvilia... diskvaliat...daskvilifikition ... at ens kort bliver taget fra.


9. Der spilles stableford i en A- og B-række om rødvin. Der er to klappepræmier og en flaske til nærmest pinden, hvilken pind vælges af dagens første bold. Et bestyrelsesmedlem går altid ud i første bold og et i sidste.10. Rækkerne inddeles fra gang til gang på baggrund af antal spillere inddelt efter ATS. Ved ulige antal må en spiller aldrig tages ud af en række, han kan vinde præmie i.


11. Under 10 deltagere - en række med to præmier. Under 20 - 2 rækker med to præmier. Over 19 - to rækker med tre præmier.


11. Der spilles på de enkelte firebolde om øl i en high and low med vildt mange særregler. Taberøl først og derefter vinderøl. På trebolde en amerikaner om de indbyrdes fordelinger af våde varer. I amerikaner taber først, vinder næst, midt går fri.


12. ATS reguleres udenfor den almindelige golfsæson. 1 slag ned pr. flaske og 0,5 pr. point over 36 - samt diskretionær nedsættelse efter BAV til hver en tid af højtråbende, mystiske og/eller uterlige deltagere.13. På forårsturen uddeles klovnemedaljen fredag og lørdag til den spiller, der på den enkelte dag efter BAV har gjort sig fortjent til det. Medaljen skal bæres fra modtagelse til afgivelse. Selv under private foreteelser.


14. BAV.


15. BAV.


16. Man går ALDRIG ALDRIG tilbage og slår en ny bold.