Home

"Golf is a game supposed to be played behind those in front - not in front of those behind"

  Sokrates - 380 f.kr.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Alkoholdet er jo teknisk set suspenderet - sådan da - men alligevel ikke rigtigt - før og efter spil. Der er vi nok nødt til at tænke nyt i en periode.


Foranlediget af de nye restriktioner med forsamlingsforbud ned til 5 og forhøjelsen af beredskabet og det forhold, at situationen faktisk er lidt alvorlig, og at restriktionerne faktisk har et formål , som vi nok alle kan bakke op om, skal den Allestedsnærværende Bestyrelse hermed opfordre til, at vi, der har privilegiet lørdag morgen, gør vores for at tage tingene alvorligt og få skidtet stoppet.


Vi vil derfor opfordre til, at sålænge situationen er så alvorlig, som den er, så mødes vi ikke på terrassen før spil, og vi samler os ikke ved 1. tee, som vi plejer.


Vi opfordrer til, at den enkelte bold venter med at gå frem, til holdet foran er gået fra teestedet. Derfor kan vi jo godt gå ud i samme tempo, som vi plejer, - vi skal bare ikke samles flere end med dem, vi skal spille med før runden.


Af samme grund har vi besluttet at stoppe med ølsalg på terrassen efter spil. Det medfører jo i praksis, at vi sidder alt for mange sammen.


Så længe bestyrelsen er der om lørdagen, vil vi sælge øl, vand, englehår, rød og sort Libanon samt umærkede håndvåben ud af bagagerummet, som den enkelte bold så kan tage med over for sig selv et sted på parkeringspladsen. Men vi vil ikke garantere, at vi er der hele tiden, og dermed, at alle kan købe noget efter runden. Tag derfor evt. selv noget med.


Alt dette er i sagens natur ikke noget, bestyrelsen kan bestemme - derfor også bare en opfordring. Ud over det sundhedsmæssige vil det også være et godt signal at sende til andre medlemmer i klubben, at de slemme drenge på Alkoholdet faktisk godt kan opføre sig fornuftigt.


Vi kan heller ikke bestemme, om der er nogen, der vil sidde på terrassen bagefter. Vi opfordrer bare til at lade være - i hvert fald mere end 5 pr. bord.


Lad os håbe, at det snart er overstået - og lad os ikke bidrage til at forlænge det.


5. januar


_____________________________________________________________________________________________________________________________________

INDTIL VIDERE INDSTILLET

_____________________________________________________________________________________________________________________________________